صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

84- دانشگاه يزد

رديف

موضوع كرسي ازادانديشي

تعداد

توضيحات

1

دانشگاه مطلوب

1

 

2

تفکیک جنسیتی  در دانشگاه

1

 

3

ورود فرهنگ غرب خوب یا بد ؟ توهم یا واقعیت

1

 

4

 

 

 

5

 

 

 

جمع

 

3

 

 
25 دی 1390 6:53 بعدازظهر