صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

83- دانشگاه ياسوج

ردیف

موضوع کرسی آزاداندیشی

تعداد

توضیحات

1

جنبش های دانشجویی، اهداف، وظایف و کارکردها

1

 

2

جنبش دانشجویی و گفتمان امام خمینی(ره)

1

 

3

از نهضت حسینی تا نهضت خمینی

1

 

4

آسیب شناسی دانشگاه ها در ایران و غرب

2

 

5

دغدغه های دانشجویی

2

 

6

تولید علم و جنبش نرم افزاری

2

 

7

آزاداندیشی، مبانی، رویکردها و چالش ها

1

 

8

زن در گفتمان اسلامی

2

 

8

دانشجویان و دانشگاه در دهه چهارم انقلاب اسلامی

1

 

9

مختصات دانشگاه اسلامی

2

 

10

 اسلام و سکولاریسم

1

 

11

اسلام و دموکراسی

2

 

12

تحولات اخیر خاورمیانه؛بیداری اسلامی یا دموکراسی؟

1

 

13

انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر تحولات منطقه

1

 

14

بومی سازی علوم انسانی

18

 

15

آیا توانستیم انقلاب اسلامی را صادر کنیم؟

1

 

16

حقانیت گفتارنبوی و وحیانی بودن آن

 

17

علل افول وفعالیتها وجنبش های ملی دانشجویی

 

 

18

انذاری یا تبشیر بودن ادیان

 

 

19

کمک به فلسطین وحزب الله ضرر یا منفعت

 

 

20

حوادث سوریه و بیداری اسلامی یا تضعیف مقاومت

 

 

21

جمهوری اسلامی یا جمهوری دوموکراتیک اسلامی

 

 

22

خاورمیانه اسلامی بدون اسرائیل آرزو یا واقعیت

 

 

23

اسلام وسایر ادیان ،تعامل یا تقابل

 

 

24

نقد مبانی سکولاریسم دینی

 

 

25

علل رکود فعالیتهای وجنبش های دانشجویی

 

 

26

نقد دیدگاه های داروینسیم وفرویدسم علیه اصل وجودخداوصفات او

 

 

27

مقایسه سکولاریسم ودین

 

 

28

زن آرمانی کیست

2

 

29

حکومت اسلامی و ولایت فقیه

 

 

30

فلسفه آفرینش جهان وانسان

 

 

31

بررسی وتحلیل ونقد نظریه اخلاقی کانت از دیدگاه عالمان مسلمان

 

 

32

بررسی تطبیقی فمنیسم غربی وحقوق زن و اسلام

 

 

33

اومانیسم غربی وکرامت انسانی در اسلام

 

 

34

رابطه علم ودین

 

 

35

مقبولیت ومشروعیت

 

 

36

حقوق زن وعدالت اجتماعی

 

 

37

عقل گرایی وتطبیق دین مسیحیت واسلام باتکیه برفوائد دین

 

 

38

مناظره مکتب اسلامی ومکتب ایرانی

2

 

39

تبین شاخص های اصلی انقلاب اسلامی

 

 

40

سوریه محور مقاومت، توهم یا واقعیت

 

 

 

جمع

60

 

 
25 دی 1390 6:53 بعدازظهر