صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

81- دانشگاه هنر اسلامي تبريز

رديف

موضوع كرسي ازادانديشي

تعداد

توضيحات

1

ولایت فقیه ؛ حکومت مردمی یا

1

 

2

خودکامه، چرایی و چگونگی

1

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

جمع

 

2

 

 
25 دی 1390 6:55 بعدازظهر