صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

74- مجتمع آموزش عالي نيشابور

ردیف

موضوع کرسی آزاداندیشی

تعداد

توضیحات

1

حکومت دینی

1

2

متعارف و نامتعارف در مناسبات داشجویی و دانشگاهی

1

3

4

5

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

------

جمع

2

 

 
25 دی 1390 6:57 بعدازظهر