صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

70- مجتمع آموزش عالي بناب

رديف

موضوع كرسي آزاداندیشی

تعداد

توضيحات

1

دانشجو الگوی روابط اجتماعی

1

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

جمع

 

1

 

 
25 دی 1390 6:57 بعدازظهر