صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

69 - مجتمع آموزش عالي بهبهان


ردیف

موضوع کرسی آزاداندیشی

تعداد

توضیحات

1

تولید ملی، وحمایت از کار و سرمایه ایرانی

1

2

درآمدهای نفتی و یارانه ها

1

3

4

5

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

------

جمع

2

 

 
25 دی 1390 6:57 بعدازظهر