صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

67- دانشگاه محقق اردبيلي

ردیف

موضوع کرسی آزاداندیشی

تعداد

توضیحات

1

چرا مرگ بر آمریکا

1

 

2

 فرق و تشیع

5

 نشست هفتگی

3

سینما و رسانه

7

 نشست هفتگی

4

فلسفه انتظار

5

 نشست هفتگی

5

خداشناسی

6

 نشست هفتگی

7

انتخابات

1

 

8

تولید ملی ودانشگاه

1

 

9

 

 

 

------

جمع

26

 

 
25 دی 1390 6:57 بعدازظهر