صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

54- دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

رديف

موضوع كرسي آزاداندیشی

تعداد

توضيحات

1

وهابیت مسلک ساختگی

1

 

2

مواضع امام

1

 

3

جنگ در پناه صلح

1

 

4

نحله های نوظهور و عرفان های کاذب

1

 

5

بهاییت تحفه استعمار

1

 

6

نقد صهیونیزم جهانی

1

 

7

ازدواج آری یا نه

1

 

جمع

ـــــــــــــــــــــــــــــ

7

ــــــــــــــــــــ

 
25 دی 1390 7:03 بعدازظهر