صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

43- دانشگاه صنعتي شيراز

رديف

موضوع كرسي آزاداندیشی

تعداد

توضيحات

1

کرسی آزاد اندیشی (آیا واقعآ اسلام برتر است؟)

1

 

2

 پوشش و حجاب

 

3

دانشجو کیست دانشگاه کجاست 

 

4

الزامات و راهکارهای توسعه کرسی های آزاداندیشی 

 

5

 سبک زندگی

 

جمع

 

5

 

 
25 دی 1390 7:07 بعدازظهر