صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

36- دانشگاه صنعتي بيرجند

رديف

موضوع كرسي ازادانديشي

تعداد

توضيحات

1

دانشگاه تک جنسیتی

1

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

جمع

 

1

 

 
25 دی 1390 7:10 بعدازظهر