صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

32- دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور

رديف

موضوع كرسي آزادانديشي

تعداد

توضيحات

1

مسائل زنان

1

 

2

بررسی سیاست خارجی دولت نهم ودهم

1

 

3

كرسي آزاد انديشي  چرایی و چگونگی؟

2

 

4

جایگاه و عملکرد شورای نگهبان

1

 

5

اسلام وایران

1

 

6

نقش دانشجو در کشور

1

 

جمع

ـــــــــــــ

7

 

 
25 دی 1390 7:10 بعدازظهر