صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

30- دانشگاه شهركرد

رديف

موضوع كرسي آزاداندیشی

تعداد

توضيحات

1

آزادی مفهوم و ابعاد آن

1

 

2

آزاداندیشی عقلانی یا تشریفاتی

1

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

--------

جمع

2

 

 

 

 

 
25 دی 1390 7:11 بعدازظهر