صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

29- دانشگاه شهيد باهنر كرمان

رديف

موضوع كرسي آزادانديشي

تعداد

توضيحات

1

خصوصی سازی در دانشگاه، فرصت یا تهدید؟

1

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

جمع

 

1

 

 
25 دی 1390 7:14 بعدازظهر