صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

25- دانشگاه سمنان

رديف

موضوع كرسي آزاداندیشی

تعداد

توضيحات

1

آزادی، مفهوم و ابعاد

1

 

2

حکومت دینی                                                  

2

 

3

قرآن، دین و نیاز های روز

1

 

4

تقابل ایران و آمریکا

1

 

5

آرمان دانشجو آزادی یا عدالت

1

 

6

روشنفکری دینی

1

 

7

کرسی های آزاداندیشی

1

 

 

جمع

8

 

 

 
25 دی 1390 7:15 بعدازظهر