صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

22- دانشگاه زابل

رديف

موضوع كرسي آزاداندیشی

تعداد

توضيحات

1

جایگاه موسیقی در دانشگاه

1

 

2

رابطه ایران با آمریکا

1

 

3

تفکیک جنسیتی

1

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

------

جمع

3

 

 

 
25 دی 1390 7:15 بعدازظهر