صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

18- دانشگاه خليج فارس

رديف

موضوع كرسي آزاداندیشی

تعداد

توضيحات

1

مبانی و کارکرد ولایت فقیه

1

 

2

رابطه ایران با آمریکا

1

 

3

نظام سیاسی ایران

1

 

4

مجازات اعدام یا قصاص

1

 

5

 انتخابات مجلس نهم

1

 

6

پوشش و حدود آن

1

 

7

شبکه های ماهواره ای

1

 

8

خانواده و ازدواج

2

 

9

جنگ نرم، تهدید شناسی و انتخابات

1

 

-----

جمع

10

 

 
25 دی 1390 7:18 بعدازظهر