صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

16- تربيت معلم آذربايجان

رديف

موضوع كرسي ازادانديشي

تعداد

توضيحات

1

تفکیک جنسیتی دختر و پسر

1

 

2

باید ونبایدهای ازدواج دانشجویی 

1

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

جمع

 

2

 

 
25 دی 1390 7:18 بعدازظهر