صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

6- دانشگاه بيرجند

رديف

موضوع كرسي آزاداندیشی

تعداد

توضيحات

1

ازدواج دانشجویی

1

 

2

موسیقی آری؟نه؟

1

 

3

حجاب اهمیت و موضوعیت

1

 

4

جریان شناسی و فراماسیون

1

 

5

عرفان های کاذب

1

 

6

جمهوری اسلامی یا جمهوری ایرانی

1

 

7

دین مقوله فردی یا کاربرد اجتماعی

1

 

8

اعتیاد، مواد مخدر

1

 

9

دانشگاه و انتخابات نهم با حضور کاندیداها

1

 

جمع

------------------------

9

 

 
25 دی 1390 7:22 بعدازظهر