صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

3- دانشگاه اروميه

رديف

موضوع كرسي آزادانديشي

تعداد

توضيحات

1

فمنیسم و سینما  در ایران

1

 

2

زعامت سیاسی- ولایت دینی

1

 

3

سیاست خارجی دولت نهم؛ نقد و نظر

 

4

از انتخابات دیروز تا انتخابات فردا

 

5

  جوانان و دین گریزی

 1

 

جمع

 

5

 

 
25 دی 1390 7:22 بعدازظهر