صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

دانشگاه اصفهان

رديف

موضوع كرسي آزادانديشي

تعداد

ردیف

موضوع کرسی آزاداندیشی

تعداد

1

علیت و کوانتوم

1

 17

صراط مستقیم یا صراطهای مستقیم

1

2

مکتب تفکیک

1

 18

روشنفکری،هویت و ایران معاصر

1

3

بررسی مصداقی گناهان شایع در اجتماع

1

 19

بومی سازی علوم (با رویکرد وضعیت علوم اجتماعی در ایران)

1

4

شبهات وهابیت درباره شیعه

1

 20

حجاب و عفاف

1

5

کارنامه انقلاب اسلامی(ضعف ها و قوتها، کامیابی ها و ناکامی ها)

1

 21

شادکیست و شادی چیست؟

1

6

تاثیر روابط دختر و پسر در انتخاب همسر

1

 22

حقوق تجربه دینی و تجربه علمی

1

7

بازکاوی باورهای شیعه و سنی

1

 23

زن از دیدگاه اسلام و اهل کتب(مسیحیت و زرتشتی)

1

8

آزادی سیاسی ،دیدگاه جهان اسلام وغرب

1

 24

آزادی سیاسی،دیدگاه اسلام و غرب

1

9

چالش‌ها و فرصت‌های دانشجویی

1

 25

معماری  اسلامی و مدرنیته

1

10

كرسي آزاد دانشجویی

1

 26

اسلام و ادیان

1

11

آسيب‌شناسي شركت‌هاي هرمي

2

 27

جبر و اختیار

1

12

سیاست خارجي دولت‌هاي نهم و دهم

1

 28

منجی موعود در ادیان

1

13

منطقه ممنوعه

1

 29

هدفمند کردن یارانه ها

1

14

اقتصاد اسلامی ،اقتصاد لیبرالی تعامل یا تقابل

10

 30

مفاسد مدیریتی و ریشه های آن

1

15

فاطمه خطی به روی باطل

1

 31

نشست آزادانديشي و بصيرت با محوريت پلوراليسم ديني

1

16

عقل و دين

1

 32

انسان و شدن از منظر مولوی

1

 

----------------------------------

1

33

روانشناسی جرم و بزه

1

جمع

----------------------------------

 

 

 

44

 

 
25 دی 1390 7:22 بعدازظهر