صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

کرسی آزاداندیشی با موضوع «آزادی » در دانشگاه شهرکرد برگزار شد

در ادامه برگزاری سلسله نشست کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه شهرکرد، کرسی آزاداندیشی با موضوع «آزادی» در این دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه با تاکید بر سه محور از این مفهوم، تعریف آزادی بر مبنای  1. نبود مانع مقابل رشد و تعالی انسان2. neshast2.jpgنبود مانع مقابل خواسته و امیال بشری، آزادی مطلق یا نسبی (مقید) ادله و مبانی آن و چگونگی پوشش بر مبنای هر یک از این تعاریف مورد بحث موافقان و مخالفان  قرار گرفت.
 
19 اردیبهشت 1391 10:00 صبح