صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

آزادی کرسی برتر فروردین ماه

در ادامه انتخاب کرسی های برتر ماه در فروردین ماه سالجاری کرسی آزاداندیشی با عنوان «آزادی» که در دانشگاه شهرکرد برگزار شده یود به عنوان کرسی برتر این ماه معرفی شد. بنا به اعلام دفتر امور فرهنگی وزارت علوم این کرسی برتر با بررسی مفهوم بنیادی آزادی  و با تاکید بر سه محور از این مفهوم، تعریف آزادی بر مبنای  1. نبود مانع مقابل رشد و تعالی انسان2. نبود مانع مقابل خواسته و امیال بشری، آزادی مطلق یا نسبی (مقید) ادله و مبانی آن و 3.چگونگی پوشش بر مبنای هر یک از این تعاریف مورد بحث موافقان و مخالفان  قرار گرفته است. این کرسی آزاداندیشی بیشتر امتیاز را در میان آثار ارسالی در فروردین ماه کسب کرد و به عنوان کرسی برتر معرفی شد.

 
9 خرداد 1391 8:58 صبح