صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

كرسی های آزاد اندیشی باید با آزادی فكر و اندیشه همراه باشد و به همه مطالب باصراحت پرداخته شود.

كرسی های آزاد اندیشی باید با آزادی فكر و اندیشه همراه باشد و به همه مطالب باصراحت پرداخته شود.

 به گزارش خبرنگار "خبر امروز یاسوج از دهدشت" ،' ستار هدایت خواه' درنشست كرسی های آزاد اندیشی كه در دانشگاه پیام نور دهدشت برگزار شد اظهارداشت: كرسی های آزاد اندیشی مانند آزمایشگاهی است كه باید در آن همه چیز آزمایش و مطرح شود كه كمك زیادی به پیشبرد اهداف مورد نظر در جامعه خواهد كرد. وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: كرسی های آزاد اندیشی با موضوعات اجتماعی مشكلات ویژه خود را دارد و باید به مرور و تكرار بیشتر، این موضوعات به بحث های عادی در بین جامعه دانشجویی تبدیل شود.

وی با بیان اینكه دانشگاه باید به دنبال علمی تر كردن بحث‌های كرسی‌ها باشد، افزود: بحث‌های مطرح شده باید به صورت علمی در بین دانشجویان و جوانان مطرح شود تا كسی نتواند از آن بهره‌برداری‌های سیاسی كند.

 
3 تیر 1391 9:00 صبح