صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

همه موظفند فضا را براي برگزاري كرسي‌هاي آزاد انديشي فراهم كنند

دكتر محمدرضا مخبر دزفولي در گفت‌وگو با خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اينكه كرسي‌هاي آزاد انديشي يك جريان فكري است كه لازم است براي آن در جامعه گفتمان سازي شود، گفت: همه موظفند فضا را براي اين كرسي ها در كشور ايجاد كنند تا افراد طرح سوال و طرح بحث داشته باشند.

وي با بيان اينكه آزاد انديشي مقوله اي نيست كه بخش نامه شود، گفت: فرهنگ آزاد انديشي در يك جريان گفتمان سازي روي مي دهد و اين موضوع را نمي توان كليشه اي و بخش نامه اي دنبال كرد.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي اضافه كرد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي سازوكارها و قواعد برگزاري كرسي هاي آزاد انديشي در جامعه را تصويب مي كند.

مخبردزفولي تصريح كرد: با توجه به اينكه ما معتقديم برگزاري كرسي هاي آزاد انديشي بخش نامه اي نيست، بايد گفتمان سازي همراه با جلساتي كه متشكل از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نخبگان دانشگاهي است، تشكيل شود تا افراد بتوانند در اين موضوع مباحثه و مناظره داشته باشند.

وي با بيان اينكه كرسي هاي آزاد انديشي جريان فكري است كه بايد در جامعه نهادينه شود، گفت: براي كرسي هاي آزاد انديشي بايد قله اي در نظر گرفته شود كه به ارتقاي كشور كمك كند.
 
24 دی 1390 4:25 بعدازظهر